Skladová logistika

V oblasti skladové logistiky se v ČSAD Hodonín a.s. soustřeďujeme zejména na segment nebezpečného zboží, suchých potravin, nápojů a dalšího spotřebního zboží (elektronika, domácí spotřebiče, drogistické zboží).

Přehled poskytovaných služeb

 • V celém logistickém procesu počínajícím příjmem zboží pro Vás evidujeme veškeré parametry, jako jsou exspirace, šarže, výrobní číslo atd.
 • Naskladňovací strategii přizpůsobujeme obrátce výrobků tak, abychom optimalizovali následnou manipulaci se zbožím.
 • Rádi Vám zprostředkujeme požadované informace o Vašem zboží prostřednictvím reportů o pohybech na skladu, evidenci zásob aj. dle Vašich požadavků
  Při vyskladňování se řídíme podle předem dohodnuté strategie, která je pro Vaše zboží optimální (FEFO, LIFO, FIFO) za pomoci sbíraných parametrů ( šarže, exspirace, S/N)
 • Vaše zásilky samozřejmě vybavíme průvodními dokumenty dle Vašich požadavků a požadavků legislativy ( dodací listy, faktury, bezpečnostní listy, CMR)
 • Nabízíme také skladování v celních a daňových skladech, sběrnou službu, cross docking, vykládku kontejnerů a široké spektrum služeb s přidanou hodnotou ( např. polepování, vkládání letáků, copacking, atd)
 • Našim ukladatelům vedeme obalová konta EUR palet, IBC kontejnerů, kegů a dalších speciálních obalů
 • Příjem zboží - Naskladňovací strategie je aplikována v souladu s danými parametry: např. expirace, šarže, výrobní číslo a charakteru zboží.
 • Skladování (vedení evidence zásob, zasílání reportů o pohybech na skladu, pravidelné inventarizace skaldových zásob klienta)
 • Skladování v celních a daňových skladech
 • Kompletace zboží dle zákaznických objednávek, příprava k expedici)
 • Výdej zboží v režimech FIFO, FEFO i LIFO - vyskladňovací strategie jsou v souladu s požadavky zákazníka a s parametry expirace, šarže, výrobního čísla. Samozřejmostí je kompletace dokladů ke každé expediční dávce - dodací listy, faktury, v případě potřeby bezpečnostní listy.
 • Další služby – sběrná služba, cross docking, vykládka kontejnerů, apod

Služby s přidanou hodnotou

 • Polepování, vkládání letáků ke zboží, přebalování zboží, drobné skladové modifikace (např. copacking)
 • Vedení obalového konta Eur palet včetně IBC kontejnerů, kegů a dalších speciálních obalů

Komunikace

Preferujeme veškerou komunikaci se zákazníkem formou datových přenosů, tzn. zákazník zpracuje objednávku ve svém IS a následně je tato přenesena do IS ČSAD Hodonín a.s. Identifikace zboží prostřednictvím čárových kódů.

Logistická centra ČSAD Hodonín a.s.

Logistické centrum Brno

Lokalita: CTPark Brno South, při sjezdu z dálnice D1, v těsné blízkosti brněnského letiště 
Specializace: skladování potravin a nápojů dle norem HACCP, skladování nebezpečného zboží a hořlavin, daňový a celní sklad
Součástí tohoto areálu je i depo systému Toptrans (3 500m2) , kterého jsme provozovatelem.

Logistické centrum Hodonín

Lokalita: v sídle společnosti ČSAD Hodonín a.s. - Brněnská 48, Hodonín
Rozloha: 2500 m2
Specializace: skladování nebezpečného zboží a hořlavin, případně dalšího spotřebního zboží
Součástí tohoto areálu je i depo systému Toptrans (3500m2) , kterého jsme provozovatelem

Skladování na území Slovenské republiky zajišťujeme prostřednictvím našeho obchodního partnera případně prostřednictvím naší dceřinné společnosti ČSAD Hodonín – Slovakia s.r.o.

Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení