Obchodní činnost a péče o zákazníka

Neustálé zlepšování spolupráce se zákazníkem

Našim cílem naší spolupráce s klientem je neustálé zlepšování, zvyšování efektivity a kvality procesů.
Základní pilíře spolupráce mezi ČSAD Hodonín a.s. a zákazníkem jsou:

  1. Kvalita
  2. Efektivita

Pravidelně vyhodnocujeme ukazatele KPI jak v oblasti skladové, tak v oblasti distribuční logistiky.
S  našimi zákazníky provádíme pravidelně tzv. hodnocení spolupráce, předmětem kterého jsou návrhy řešení, které napomohou zvýšení úrovně kvality poskytovaných služeb .